سیستم های مخابراتی و سانترال

تعمیر و نگهداری ماشینهای اداری پتروشیمی کاویان

صفحه اصلی

02 -

نگهداری و تعمیرات ماشین های اداری

نگهداری و تعمیرات انواع ماشینهای اداری اعم از دستگاه های کپی و پرینتر و فاکس و پلاتر بهمراه سرویس های دوره ای و شارژ کاتریج ها و تجهیز یک کارگاه تعمیرات در سایت جهت انجام کلیه تعمیرات در محل مجتمع کارفرما
03 -

نگهداری و تعمیرات ماشین های اداری

نگهداری و تعمیرات انواع ماشینهای اداری اعم از دستگاه های کپی و پرینتر و فاکس و پلاتر بهمراه سرویس های دوره ای و شارژ کاتریج ها و تجهیز یک کارگاه تعمیرات در سایت جهت انجام کلیه تعمیرات در محل مجتمع کارفرما
04 -

نگهداری و تعمیرات ماشین های اداری

دکل های مخابراتی
فهرست
Cart
Your cart is currently empty.